Изберете език
Контакти

новини

Полева презентация на no-till и strip-till

Полева презентация на no-till и strip-till

На 23 юли 2020 година в землището на село Стожер се проведе първата презентация на ноутил и стриптил технологии от Стойчеви. Представените брандове бяха американския Грейт Плейнс и Слай Франс.

За първи път в България беше демонстрирана директната сеялка BOSS на Слай Франс с изсяващ диск с двоен ъгъл на атака.

Повече от 100 земеделци присъстваха на полевата презентация.

Намерете ни в:
Стойчеви Стойчеви Стойчеви Стойчеви Стойчеви Стойчеви Стойчеви Стойчеви Стойчеви Стойчеви
Свържете се с нас
Намерете ни на картата!